SSSSS
TTTTT
LLLLL

Performing Arts for the Next Generation (P.A.N.G)

Projekti “Etenduskunstid uuele generatsioonile” (Performing Arts for the Next Generation ehk P.A.N.G) eesmärk on kaasata noori kultuuriloomesse ning aidata neil rääkida kunsti kaudu teemadel, mis on just neile olulised. Sõltumatu Tantsu Lava on valinud sihtgrupiks kväärnoored ja nende eakaaslased, kes on kväärkultuurist huvitunud ning koosloome meetodiks tantsulavastuse, millele eelnevad erinevad töötoad.

Lavastus luuakse koos koreograafi, tantsu- ja etenduskunstniku Rene Kösteri ning noortega vanuses 13.-21. aastat. Projekti märksõnadeks on “maailma lõpp”, mis viitab nii ärevale ajale, milles noored hetkel elavad, kui ka tõsiasjale, et selles eas võib nii mõnigi asi tunduda justkui maailma lõpp. 

Loodav teos on kvääriteemaline, kuna seab fookusesse noorte vähemusgrupi, kes on ühiskonnas teiste eakaaslastega võrreldes hapramas seisus. Samuti avab see võimaluse teemast huvitunud noortel tutvuda kultuuriga, mis peidab endas laialdasi võimalusi vogue’i tantsustiilist erinevateks karakteriteks kehastumiseni.

Lavastuse pealkirjaks on “Transcendentia”, kuna see ladinakeelne filosoofiline mõiste tähistab inimkogemusele mittetunnetatavat tegelikkust (reaalsust) ning väljaspool mõõdetavat aega ja ruumi olevat võimalikkust. Teisisõnu, termin võtab noortega loodava lavastuse kokku ideaalselt: otsime üheskoos igaühe sisemist maailmalõppu ning viise, kuidas nendele vastu seistes või läbi käies on võimalik jõuda uuele helgemale tasandile. “Transcendentia” saab olema kõigi võimaluste ruum, kus end turvaliselt tunda ja väljendada ning motiveerida noori rohkem kultuurist osa võtma ja kaasa rääkima.

Lavastuse loomisele eelnevad viis töötuba, kus noored õpivadd erinevaid viise, kuidas lavastust luua ja seal peituvad eri aspekte kväärida. Viimased kolm töötuba toimuvad pühapäeviti kväärklubis HUNGR.

 

Töötubade ajakava

05.03 kell 12: Kuidas kväärida üritust? Juhendaja: Rene Köster. Asukoht: Sveta Baar (Telliskivi 62)

10.05 kell 19: Kuidas kväärida liikumist? Juhendaja: Üüve-Lydia Toompere. Asukoht: Sõltumatu Tantsu Lava (Telliskivi 60a)

21.05 kell 14: Kuidas kväärida olustikku? Juhendajad: Niina-Anneli Kaarnamo, Oliver Kaljuste. Asukoht: HUNGR (Tulika 9/11)

28.05 kell 14: Kuidas kväärida karakterit? Juhendaja: Liisa-Chrislin Saleh. Asukoht: HUNGR (Tulika 9/11)

04.06 kell 14: Kuidas kväärida lavastust? Juhendaja: Rene Köster. Asukoht: HUNGR (Tulika 9/11)

 

P.A.N.G on Euroopa Liidu projekt, mis kutsuti ellu Covid-19 kriisi tulemusel. Projekti eesmärk on astuda dialoogi probleemidega, mis käsitlevad ebavõrdsust noorte seas ja sotsiaalset rahulolematust praeguses maailmas. 

Kaasatud on neli riiki ja ühendust: Eestist Sõltumatu Tantsu Lava, Itaaliast Artisti Drama Teatro, Portugalist Glocalmusic ning Sloveeniast Pionirski Dom.