SSSSS
TTTTT
LLLLL

Residentuurid

Sõltumatu Tantsu Lava pakub järgnevaid residentuure:

  • tantsukunstnikele ja/või -uurijaile võimalust hooaja vältel kestvaks uurimisresidentuuriks, huviga mõtestada ja artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research).
  • hooajalisi teemafookusega residentuure nn tantsukriitika või avaliku ruumi koreograafia residentuur
  • rahvusvaheliste programmidega kaasnevaid residentuure nn (MODI, MOVI, MODINA)
  • PREMIERE residendid – uutele koreograafidele mõeldud rahvusvaheline platvorm, mille käigus saavad PREMIERE koreograafid residentuuri ja mentortoe oma esimese lavastuse loomisel.
  • maja residentkunstnikud, kellele annab selline residentuurivorm võimaluse oma idee, liikumiskeele ja väljendusviisi pikemaajalisemaks ja mitmekesisemaks uurimiseks ja teostuseks, kui seda võimaldab vaid lavastuse loomine. Maja residentkunstnikud roteeruvad kahe aasta tagant – hetkel ei paku.