SSSSS
TTTTT
LLLLL

Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience (MODINA)

MODINA residentuuri valitud projektid:

“Collective Cadence” – Simona Deaconescu ja Grigore Burloiu
“For Patricia” – Sarah Fdili Alaoui ja John Sullivan
“SFDCANBAC++”  Jorge Guevara ja Naoto Hieda
“Temporal Spaces” – Célia Bétourné ja Max Levy
“Yugen” – Christine Bonansea Saulut ja Chris Ziegler

Residentuurid toimuvad November 2023 kuni April 2024. Sõltumatu Tantsu Lava residentuuris osaleb Célia Bétourné ja Max Levy projektiga “Temporal Spaces”

Showcase-id toimuvad 2024 teises pooles

 

MODINA (Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience) projekti eesmärk on laiendada kaasaegse tantsu loomingulisi võimalusi ja suurendada publiku elamust digitaalse tehnoloogia abil, rõhuasetusega tehisintellekti (AI) ja publiku interaktsiooni uurimisel nii kohapeal kui ka veebis.

Projekti raames toimuvad loovresidentuurid, milles tantsu- ja meediakunstnike tandemid töötavad digitaalsete ja tehisintellektil põhinevate lähenemisviisidega uurides erinevaid rakendusi tantsus nii tantsuteoste ettevalmistamiseks, esitamiseks, levitamiseks kui ümberehitamiseks (sh veebis).

Otsitakse võimalusi publikul kogeda etendusi laiendatud viisil, milles lavakonteksti on täiustatud tehnoloogiaga, kasutatud erinevaid publiku suhtlusstrateegiaid, võrgukanaleid või nende kombinatsioone.

Projekti partneriteks on 3 akadeemilist asutust ja 5 tantsukeskust kuuest riigist: Tallinna Ülikool (Eesti)
Sõltumatu Tantsu Lava (Eesti)
Hochschule Düsseldorf (Saksamaa)
tanzhaus nrw (Saksamaa)
ITI, IST-ID, Lissaboni ülikool (Portugal)
Kino Siska (Sloveenia)
Trafo (Ungari)
CNDB (Rumeenia)

Tantsukeskused on peamiseks kontaktiks kunstikogukonna ja publikuga. Tehnilisi ja teoreetilisi teadmisi ning lahendusi pakuvad ülikoolid.

MODINA on 3-aastane projekt, mis lõpeb märtsis 2026. Projekti jooksul toimuvad etendused, töötoad ja seminarid; võetakse kasutusele uusi tarkvaravahendeid kaasaegsele tantsule; rakendatakse tantsu ja tehnoloogia uusi teooriaid ja parimaid praktikaid;  jagatakse uusi kogemusi ja teadmisi ning võimalusi kunstnikele ja laiendatakse tantsupublikut.

MODINA projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmi Loov Euroopa vahenditest.