SSSSS
TTTTT
LLLLL

Baltic Current

Baltic Current on Baltimaade etenduskunstnikele mõeldud mitmeosaline töötubade programm ning etenduskunsti-organisatsioonide kohtumisplatvorm kestab augustist 2022 kuni veebruarini 2023 Riias, Kaunases ja Tallinnas.

Baltic Current toimub koostöös Goethe-Instituudi, Läti Ģertrūdes ielas teātrise ja Leedu Kaunase Linna Kammerteatriga.

Toetaja: Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogramm

Rohkem infot: current@git.lv

Koostöös Goethe-Instituudi, Läti Ģertrūdes ielas teātrise ja Leedu Kaunase Linna Kammerteatriga korraldab Sõltumatu Tantsu Lava etenduskunstnikele mõeldud mitmeosalist töötubade programmi ning etenduskunsti-organisatsioonide kohtumisplatvormi Baltic Current augustist 2022 kuni veebruarini 2023 Riias, Kaunases ja Tallinnas.

Programmi Think Tank: Baltic Current eesmärk on luua noortele baltikumi etenduskunstide professionaalidele ja teistele artistidele platvorm ühiseks kogemuste jagamiseks ning enesetäienduseks. Rahvusvaheliste mentoritega programm julgustab osalejaid esitama oma loometööle uusi väljakutseid. Programm koosneb töötubade seeriast oma loomepraktika arendamiseks, Balti etenduskunstide välja paremaks mõistmiseks ja osalejate rahvusvahelise suhtluse, võrgustiku ja koostöö soodustamiseks. Programmi töötoad toimuvad Ģertrūdes ielas teātrises (Riia), Kaunase Linna Kammerteatris ja festivalil Starting Point ning Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas. Baltic Current raames toimub ka Balti riikide etenduskunstide organisatsioonide kohtumis- ja kgemuste jagamise platvorm.

Baltic Current töötubades osalevad 15 konkursi teel valitud baltimaade etenduskunstnikku, kes saavad võimaluse arendada oma loometegevust ja süvendada arusaama praegusest etenduskunstide kontekstist Baltikumis. Terviklikku etenduskunstide maastikku pole võimalik hoomata ilma etenduskunstide organisatsioonideta. Tänapäeva reaalsus – kliimaolukord, Covid-19 ja sõjaline kriis – sunnib meid kahtluse alla seadma, reflekteerima ja ümber mõtestama viise, kuidas me töötame kunstnike, publiku ja teiste organisatsioonidega. Baltic Current’i raames räägime inimlikest, sotsiaalsetest, kunstilistest, majanduslikest ja ökoloogilistest väljakutsetest, mis praegu Baltikumi etenduskunste mõjutavad.

Think Tank: Baltic Current koosneb neljast kohtumisest Riias, Kaunases ja Tallinnas ning kahest osalejaid aktiivselt kaasavast veebikohtumisest, mis julgustavad osalejaid oma loomingut ja sellega seotud tegevuste ulatust sõnastama, enesele väljakutseid esitama ja arendama oma kunstnikuidentiteeti toetavaid praktikaid. Osalejaid nõustavad etenduskunstide väljal kogenud rahvusvahelised mentorid. Kogu programmi jooksul arendatakse ühiseid loometegevuse ettepanekuid, mida esitletakse programmi lõpus toimuval pitching-esitlussessioonil.


AJAKAVA

24.–27. august 2022, Riia, Läti
Töötuba Ģertrūdes ielas teātrises.
Fookus: loomepraktika arendamine, vastupidavus ja vastutustunne.
Juhendaja: Eva Hartmann (DE, Berliin), kes on alates 2013. aastast coach ning töötab vabakutselise dramaturgina ja teatrikollektiivi Gob Squad produtsendina.
Rohkem infot: evahartmanncoaching.wordpress.com ja gobsquad.com

22.–25. september 2022, Kaunas, Leedu
Praktiline töötuba festivalil Starting Point, mis koondab noorele publikule loovaid noori artiste.
Fookus: tagasiside andmise oskus ja tööalase suhtluse juhtimine; festivali roll etenduskunstide toimimisväljal.
Töötuba hõlmab kohtumisi Leedu etenduskunstide praktikutega.

26. oktoober 2022 – veebikohtumine
Juhendaja: Eva Hartmann

23.–27. november 2022, Tallinn, Eesti
Töötuba Sõltumatu Tantsu Laval.
Fookus: lavastusprotsessi ettevalmistuse strateegiad ja ühisloome kujunemisprotsess. Kohtumised Eesti etenduskunstide professionaalidega.
Juhendajad: artistid teatrikollektiivist andcompany&Co (DE), mis on juhtivaid kollektiive kaasaegsel etenduskunstide väljal. Rohkem infot: andco.de/en.

11. jaanuar 2023 – veebikohtumine
Juhendaja: Eva Hartmann

9.–12. veebruar 2023, Riia, Läti
Töötuba Ģertrūdes ielas teātrises.
Fookus: ideede esitlus, pitching-sessioon rahvusvahelise publikuga.
Juhendaja: Eva Hartmann

 

Rohkem infot: current@git.lv