SSSSS
TTTTT
LLLLL

Loeng-liikumistöötuba: Tants kui kaasaja väljendus – minevikust tänapäeva

Töötuba toimub vaid ettetellimisel.

Grupi suurus: kuni 30 inimest (kui klassis on 32 last, sobib ka nii)
Sihtgrupp: alates 14.eluaastast
Kestus: 70min või 3h (vastavalt soovile)
Hind grupile: sõltub töötoa kestusest, tehke päring! Väljaspool Tallinna lisandub sõidutasu.
Koht: klassiruum või saal, kus on ruumi liikuda, vajalik kõlarite ja projektori olemasolu.
Lisainfo ja tellimine: ingrid@stl.ee või +372 53402617
Loeng-liikumistöötoa läbiviija: Evelyn Tuul või Maria Uppin-Sarv

Loeng-liikumistöötuba on võimalik tellida ka enda kooli, tantsukooli, seltsi. 
Loeng töötuba sobib ilmestama ainetunde, mis käsitlevad 20. sajandi ühiskondlikke arenguid ning kultuurilugu ning aitavad orienteeruda tänapäevases kaasaegses tantsus.

Loeng-liikumistöötuba: Tants kui kaasaja väljendus – minevikust tänapäeva

Ootame kõiki huvilisi loeng-liikumistöötuppa, kus tutvustatakse kaasaegset tantsukunsti läbi tantsuvaldkonna mõjukate isikute, nende tantsukeele ja loomingu kaudu. Moderntantsu rahvusvahelisest pioneeridest Isadora DuncanistRudolf van LabanistPina Bauschist meie oma kaasaegsete tantsukunstnike Mart Kangro, Renate Keerdi, Liis Varese, ZUGA Ühendatud tantsijate, jt.
Loeng-töötoa eesmärgiks on tutvustada tantsukunsti olemust ja mõtet kui oma kaasaja kunstiliste väärtuste ja tõekspidamiste kandjat. See koosneb teoreetilisest ülevaatest, kus tutvustatakse tantsukunstnikke oma ajas ning nende põhilisi loomingulisi printsiipe ja kreedosid, ning praktilisest osast, kus loengus kuuldut saab ise kohe läbi erinevate loominguliste ülesannete proovida.

Küsimused, millele loeng-töötoa käigus vastuseid otsitakse:

  • Kuidas ühiskondlik-poliitilised taustsüsteemid on läbi aegade mõjutanud tantsukunsti arengut?
  • Kuidas on väljendunud ühiskondlik arusaam liigutuse ja kaasaegse tantsukunsti esteetikas?
  • Millised olid teiste kunstidistsipliinide (muusika, film, visuaalkunst jmt) mõjud tantsule?

Loeng- töötuba viivad läbi:

Evelyn Tuul on koreograaf, tansija ja tantsuõpetaja. Aastal 2010 lõpetanud BA Coventry Ülikooli Dance and Making Performance erialal (cum laude), läbinud edukalt New Yorgis Jose Limón Professional Studies programmi, 2 aasta jooksul peale seda elanud Londonis vabakutselise tansijana ja osalenud erinevates projektides. 2012-2014 läbinud iga aastaselt Jose Limoni õpetaja koolitusi nii Šveitsis, Inglismaal, kui New Yorgis. Eestis õpetanud Viljandi Kultuuriakadeemias ja erinevates tantsukoolides. Praktiseerinud läbivalt somaatilisi tantsutehnikaid, süvenenult õppinud ja korraldanud erinevaid töötubasid kontaktimprovisatsiooni vallas. Täiendanud ennast lisaks Tantsu- ja liikumisteraapia baaskoolitusel (2017) Tallinna Ülikoolis.

Maria Uppin-Sarv on tantsija, koreograaf ning tantsuõpetaja, keda huvitab töö erinevate stiilide ja liikumisvõimalustega. Ta on õppinud koreograafiat Tallinna Ülikoolis ning moderntantsu New Yorgis José Limón Dance Schoolis. Hetkel õpetab ta Tallinna Balletikoolis ja tantsuansamblis Lee ning osaleb tantsijana erinevates lavastustes.

____________________

Loeng-liikumistöötuba on võimalik tellida ka enda kooli, tantsukooli, seltsi. 
Loeng-töötoa kestus on 70min või 3h.
Loeng töötuba sobib ilmestama ainetunde, mis käsitleb 20. sajandi ühiskondlikke arenguid ning kultuurilugu ning aitab orienteeruda tänapäevases kaasaegses tantsus.