SSSSS
TTTTT
LLLLL

We will figure it out

“We will figure it out” lavastuse autorid otsivad loovaid lahendusi olukordadele, kus tundub, et lahendust ei ole. Sööt ja Zeyringer uurivad mitte ainult seda, kuidas probleeme lahendada ja takistusi ületada, aga ka võimalusi, kuidas nendega suhestuda. Kui olukord näib lahendamatu, otsib duo viise, kuidas situatsiooniga ümber käia, toime tulla või kuidas ülesande reeglitest üldse üle astuda.

Et probleemidest üle saada, pööravad nad asjad pea peale ja vaatavad takistusi teise nurga alt. Kuid iga lahendus viib uute katsumusteni. Nad tegelevad võidurõõmu ja eneseületusega, aga uurivad ka frustratsiooni ja allaandmist.

Sööt/Zeyringer on kunstnikeduo, kelle koostöö algas 2012 aastal pärast kohtumist Viini Vabade Kunstide Akadeemias. Sööt/Zeyringeri meediumiks on etenduskunstid visuaalsete kunstide ja tantsu piirimail.
2017: Schauspiel Köln; imagetanz festival – brut Viin; The National Center of Dance Bucharest; 2016: Etenduskunstide auhind – Bundeskanzleramt Österreich ning Young Stoff Award – Stockholm Fringe Festival – lavastuse “lonely lonely” eest; näitus Frame it. Über das Verhältnis von Aktion und Dokument – Kunstraum Niederoesterreich; 2015: transeuropa festival Hildesheim
Tiina Sööt (Viin/Tallinn) on kunstnik, kes tegutseb performance’i, koreograafia ja visuaalsete kunstide sfääris. Tiina on õppinud tegevuskunstide erialal Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris ja Viini Vabade Kunstide Akadeemias ning end täiendanud Künstlerhaus Mousonturmis (Frankfurt, dramaturgia assistent) ning teatris Brut (Viin, koreograaf Oleg Soulimenko kunstiline ja produktsiooniassistent).
Lisaks kollektiivile Sööt/Zeyringer töötab Tiina ka koos rumeenia uusmeedia kunstniku Ioan Cerneiga ning oma õe, performance kunstniku Mai Söödiga.
Dorothea Zeyringer (Viin) lõpetas Viini Kunstiakadeemia performatiivsete kunstide eriala. Lisaks on Dorothea õppinud teatri, filmi ja meedia uuringute erialal Viini Ülikoolis ning Tants, kontekst ja koreograafia erialal Berliinis (Inter­University Centre for Dance). Oma koreograafiapõhises loomingus keskendub Dorothea kehade ja objektide liikumisele ning selle seostele tekstiga. Olles huvitatud nii visuaalsetest kunstidest kui tantsust, positsioneerib ta oma loomingu nende ühisalale.