SSSSS
TTTTT
LLLLL

The Drone of Monk Nestor

must kotkas lendu tõuseb, punane.
Kiiev sinine, kuppel kuldne, küüs terav, nokk avali.

kuni jutlust ja viirukit tunda saab.

ukaas.

munk tardub, kotkas avab suu:

mu süda asub sinetava idakaare taga
tal on puust koda ümber
ja kuldsed kuplid peal