SSSSS
TTTTT
LLLLL

Tehisintellekt ja tunded

Laval live-ansambli ja tehisintellekti duo.

Selleks kontserdiks ehitatakse trumm, mida hakkab mängima tehisintellekt. Trummile kuvatakse video, mille loob samuti tehisintellekt. Kontserdi temaatika on tunded, ehk see osa meie reaalsusest, mis on robotile (veel) kättesaamatu. On põnev jälgida, kuidas kujutab tehisintellekt inim-maailma tundeid oma loodud videos. Video ja muusika on neljaosalises tsüklis.

Sari “Tehnoloogia ja muusika” näitab tänapäeva tehnoloogia ja muusika põnevamaid kooslusi.

“Tehisintellekt ja tunded” on Eesti Kontserti ja Audiokinetica ühistöö.