SSSSS
TTTTT
LLLLL

Ruumile alistumine

​Tantsulavastus​ ​„Ruumile alistumine“ võtab vaatluse alla ihuruumi ja kirikuruumi kui üksteisest irdunud territooriumid, otsides nende ühisosa, janunedes ühtesulamise järgi. Tegemist on ühtaegu nii võitlusega sakraalseima keha tiitlile kui ka püüdega pehmeneda teineteise seintele.

Ruumile alistumine tähistab sisemise ja välimise ruumi vastastikuse kontakti otsingut, mis võib-olla loomuliku lõpptulemuseni ei jõuagi, jättes keha pühakotta triivima, ilma, et kirik seda päriselt omaks võtaks.