SSSSS
TTTTT
LLLLL

Näkipunuja

Ma punun aja ajatusse

ja mineviku unistuisse.

Põimin olemise olematusse.

ja pärimuse kaasaega.

Panen patsi su juuksed

ja jõuetud juured.

Ja seon loodu ja loomata loomingu uueks.

Merike, Kristiina ja Mari-Liis said kokku 2014. aasta aprillis, et leida ühist kõlapinda oma loomingus liikumiste ja muusika põhjal. Ühiste otsingute märksõnadeks oli pärimustants ja –muusika, kaasaegne inimene, improvisatsioon ning etendajate omavaheline füüsilis-musikaalne suhtlus. Autorid otsisid lisaks omavahelisele suhtlusele ka arhetüüpe pärimuskultuurist, mida nende liikumine ja muusika esitavad.
2015. aastaks on need otsingud vormunud lavastuseks, mis mängib pärimuskultuuri ja kaasaegse tantsu piirimail, kuulumata seejuures ei ühte ega teise žanrisse. Püüdmata luua uut või vana, tegelevad autorid sängitatud oskuste taasavamisega. Tulemuseks on lavastus, milles Kristiina, Merike ja Mari-Liis loovad iseennast koos teistega.

Mari-Liis Eskusson on vabakutseline koreograaf ja tantsija. 2013. aastal lõpetas ta TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. Koostöös Sõltumatu Tantsu Ühendusega etendus Premiere’14 raames Mari-Liisi tantsulavastus „vägisi“. 2010-2011. aastal osales ta ühe autorina koos maalikunstnik Rait Rosina ja koreograaf Anu Vasega performance-sarjas „Põika!“. Oma lõputöös „Maali!“ tegeles Mari-Liis tantsu rituaalilike omadustega, otsides seejuures võimalusi tantsu defineerimiseks.

Merike Paberits on üks vähestest magistriharidusega pärimusmuusikutest Eestis. Ta on oma õpingute jooksul keskendunud ennekõike Eesti rahvapäraste puhkpillide traditsioonile ning nende mängutehnikate omandamisele. Magistriõpingute eesmärgiks oli aga luua uus mängutehnika, kuidas jäljendada vanu traditsioonilisi viiulilugusid mittetraditsioonilise instrumendi flöödiga. Paberits usub, et pärimusmuusika on peidus igas inimeses – on vaid vaja leida õige viis kuidas selleni jõuda. Seetõttu on ta avatud igasugustele muusikalistele katsetustele, mis kätkevad endas pärimusmuusikat ning selle arendamist ja populariseerimist, aga seda kõike seni, kuni teadvustatakse endile, mis on pärimusmuusika tegelik olemus. Merike Paberits on vabakutseline muusik, kes lisaks õpetajatööle kuulub (on kuulunud) järgmistesse muusikakollektiividesse: Nikns Suns, Rütmiallikal, Estonian Folk Orchestra, Paberits &Tirmaste, VEM ja Näkk Loviise. Ta on osalenud muusikalise kujundajana mitmes teatrilavastuses: “Kiigeldes priiks” (Rändteater Vaba Vanker 2014) “Õed nõiduses” (Ugala 2012-2014), “Teekond” (Rändteater Vaba Vanker 2013) ja “Inetu” (Ugala 2011-2012).

Kristiina Vilipõld on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Tantsukunsti eriala. Olles peamiselt lavarahvatantsu taustaga on Kristiina tegelenud pärimustantsu, improvisatisooni ja lavarahvatantsu uurimise ja piiride kompamisega. Konkursi “Pärimuse Päitsed” saanud Kristiina auhinnalise 2. koha tantsuga “Roti pulm”.