SSSSS
TTTTT
LLLLL

lonely lonely

Oma uusimas lavastuses lonely lonely räägib austria­eesti kunstnikeduo Sööt/Zeyringer üksildusest. Kasutades lihtsaid liigutusi ja rütmistatud kõnet, pakuvad kaks pappkasti ja kaks keha laval välja võimalusi üksildusega toime tulemiseks ja soovi korral üksilduse leidmiseks. Esinejad järgivad iseenda loodud reeglite süsteemi absurdini küündiva püüdlikkusega, luues kuivast huumorist ja minimaalsetest lahendustest koosneva mustri, mis sisaldab ka omapärast poeesiat ja üllatavaid kokkulangevusi.

Sööt/Zeyringer on kunstnikeduo, kelle koostöö algas 2012 aastal pärast kohtumist Viini Vabade Kunstide Akadeemias. Sööt/Zeyringeri meediumiks on etenduskunstid visuaalsete kunstide ja tantsu piirimail. Duo huviobjektiks on lihtsad igapäevased liigutused, banaalsed sündmused ja harilikud tegevused ­ ning nende elementide fookusesse toomine piirini, kus tekib midagi ilusat, naljakat ja poeetilist. Sööt/Zeyringer töötab keele ja liikumisega ning nende sisemise rütmi, ajastuse ja musikaalsusega.
Sööt/Zeyringeri eelnevat loomingut on näidatud festivalidel nagu imagetanz 2013 (Viin), Tanztage Braunschweig (Saksamaa), Tanzen vor Weihnachten (Berliin) ning mitmetes galeriides, avalikus ruumis ja teatriruumides.
Sööt/Zeyringer on töötanud residentuurides nagu ImPulsTanz TURBO residentuur (Viin, 2013), Tanz*Hotel I Resort 1020 (Viin, 2014) ja ImFlieger (Viin, 2015).
Kevadel 2015 on Sööt/Zeyringer kutsutud osa võtma Transeuropa residentuurist ning festivalist.

Tiina Sööt (Viin/Tallinn) on kunstnik, kes tegutseb performance’i, koreograafia ja visuaalsete kunstide sfääris. Tiina on õppinud tegevuskunstide erialal Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris ja Viini Vabade Kunstide Akadeemias ning end täiendanud Künstlerhaus Mousonturmis (Frankfurt, dramaturgia assistent) ning teatris Brut (Viin, koreograaf Oleg Soulimenko kunstiline ja produktsiooniassistent).
Lisaks kollektiivile Sööt/Zeyringer töötab Tiina ka koos rumeenia uusmeedia kunstniku Ioan Cerneiga ning oma õe, performance kunstniku Mai Söötiga.

Dorothea Zeyringer (Viin) õpib Viini Kunstiakadeemias performatiivseid kunste. Lisaks on Dorothea õppinud teatri, filmi ja meedia uuringute erialal Viini Ülikoolis ning Tants, kontekst ja koreograafia erialal Berliinis (Inter­University Centre for Dance). Oma koreograafiapõhises loomingus keskendub Dorothea kehade ja objektide liikumisele ning selle seostele tekstiga. Olles huvitatud nii visuaalsetest kunstidest kui tantsust, positsioneerib ta oma loomingu nende ühisalale.

Kristi Ruusna arvustus Sirbis: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/uksindus-pappkastis/