SSSSS
TTTTT
LLLLL

Blood Music

Blood Music on duett tantsijale (Külli Roosna) ja helikunstnikule (Kenneth Flak), et täita lava omavahel seotud liikumise ja heliga.Protsessi käigus oleme tegelenud küsimusega: kuidas võimendada ja laindada keha liikumise mõjusid nii, et keha muutuks muusikainstrumendiks, mis heli loob ja esitab.


Kasutame tehnoloogiat, et tegeleda meile inspiratsiooni pakkuva Albert Camus’ Sisyphose müüdi käsitlusega. Camus ütleb, et see absurdne mees, Sisyphos, on teadlik oma tegevuse kasutusest ja täielikust mõttetusest, aga ta läheb ikka edasi, andmata järele kiusatusele leida lohutust mõnest absoluutsest tõest. Ta teab, et lõplik tõde on kättesaamatu ja nii loob ta oma enda tõed, võttes selleks vajaliku vabaduse tema ees laiuvast tühjusest.

Oleme teinud koostööd alates 2008. aastast. Nii oma enda lavastuste puhul, kui teiste koreograafide töödes osaledes, oleme huvitatud lugudest ja tehnoloogiatest, mis kasvavad välja keha liikumisest ja selle asetumisest mingisse keskkonda. Oma töödes oleme uurinud laia teemade ringi, alates antiiksest Norra mütoloogiast (“Jumalate juures”) ja lõpetades internetikultuuri (“The Chinese Room”, “Swarm Lake”) ning totalitaarsete režiimidega (“The Wolf Project”). Nende tööde keskmes on tantsiva keha võimalused ja piirangud, mis on pidevas dialoogis digitaalse tehnoloogia ja erinevate diskursustega.